Zakończenie powstania wielkopolskiego

16 lutego 1919 roku rozejmem w Twierze zakończyło się powstanie wielkopolskie. Wśród walczących o powrót Wielkopolski do Rzeczpospolitej byli także gułtowiacy. Aby uczcić ich pamięci w niedzielę odbyła się msza połączona z przemarszem na miejscowy cmentarz, gdzie spoczywają niektórzy z naszych powstańców.

Wśród gułtowskich powstańców byli: Anderwald Hieronim, Czyż Franciszek, Czyż Stanisław, Deska Franciszek, Deska Stanisław, Dolniak Walenty, Franciszek Feliks, Galant Walenty, Gościński Józef, Gryka Józef, Idaszak Józef, Idaszak Stefan, Jarząbek Michał, Jarząbek Wincenty, Jasiński Antoni, Leciej Jan, Łukaszyk Władysław, Mańczak Ludwik, Mausch Kazimierz, Meisner Piotr, Nowakowski Franciszek, Nowakowski Mikołaj, Pilarczyk Józef, Ruciński Józef, Sobczak Antoni, Spychaj Franciszek, Szuigała Jan, Świderski Wacław, Świderski Czesław, Tomaszewski Wojciech, Utrata Stanisław, Walczak Jan, Wieszczeciński Józef, Włodarczak Franciszek.

Wymieniając gułtowski powstańców należy także wspomnieć o ks. Tadeuszu Ceglu i ówczesnemu właścicielowi majątku gułtowskiego hr. Adolfie Bnińskim, który to wspomagali formowanie się oddziału w naszej miejscowości.

Komentarze są wyłączone.